Tevékenységeink:

Az Önkéntes Központ Alapítvánnyal

együttműködünk számos területen, például:

  • A vállalati önkéntes programokon segítjük a lebonyolítást. Ekkor iskolák, óvodák vagy szociális intézmények felújítását végzik egy-egy vállalatól egy-egy önkéntes csapat. Ilyen napon a munkát kiszolgáló fontos feladatokat látnak el klubunk tagjai, mint a regisztráció, az étkeztetés és az eszközök kiadása. Sok esetben a felújításban például: festés vagy rakodás is részt veszünk.
  • Tagjaink szakmai anyagokat fordítanak szükség esetén, valamint nemzetközi konferencián is részt vesznek alkalmanként.
  • Konferenciák és más rendezvények lebonyolításában is rendszeresen segítünk önkéntes munkánkkal.

Az Idősek Barátai Programban:

Az Idősek Barátai program keretében az önkéntesek intézményekben vagy saját otthonaikban elszigetelten élő idős embereket látogatnak heti rendszerességgel. Látogatásaik során elbeszélgetnek az idősekkel, sétálni kísérik őket, esetenként kisebb segítséget nyújtanak pl. gyógyszer kiváltása, orvoshoz kísérés. Máskor felolvasnak, társasjátékot játszanak és más olyan, szabadidős jellegű tevékenységeket végeznek velük, melyekkel növekszik az idősek aktivitása és a világra való nyitottsága.

Az Idősek Információs Pontján:

2022 június óta dolgoznak önkénteseink az Információs Irodában. Fő feladataink közé tartozik a betérő idősek információval való ellátása, ügyeinek megoldásában tanácsadás és segítés. Szükség esetén iratok másolása, a rezsi támogatások igénylőlapjainak átvétele és továbbítása, az idősotthonokba vagy nyugdíjas házakba való igénylőlapok kitöltésének segítése és az otthonokról felvilágosítás. Valamint beszélgetés az irodát felkereső idősekkel. A meghallgatásukat is fontos feladatnak tartjuk és folytatjuk

Az Aladdin Program- a történetek ereje

A Teszünk Klub keretein belül hosszú évek óta szerepel a tevékenységek listáján egy ALADDIN névre hallgató speciális program. Ez egy Workshop, melyen különböző témákat  dolgozunk fel, úgynevezett INTER-GENERÁCIÓS környezetben, vagyis Szeniorok és Juniorok osztják meg  életük történeteit. Innen a műfaj meghatározása: STORY TELLING, azaz történet mesélés, mely ítélkezés, minősítés és tanács adás nélkül zajlik, a témához kapcsolódóan egy mesét is segítségül hívva.

Mi, szeniorok is szívesen összejövünk időröl-időre megosztani egymással történeteinket. Eddigi témáink voltak: az Ajándék, a Bizalom, az Elengedés és a Szerencse/Véletlen.

Budapesti Múzeumok közül:  

  • A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárában, a hagyaték feldolgozásban;
  • a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, a csoportok vezetésében vagy a rendezvényeken a gyerekfoglalkozásoknál;
  • a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, az adminisztrációban, teremőri feladatban és családi napokon kézműves foglalkozásokon is;
  • a Magyar Nemzeti Múzeumban, az információs pultban a látogatók tájékoztatásában;
  • A Molnár C Pál Múzeumban a rendezvényeik lebonyolításában segítenek önkénteseink.
  • A Szépművészeti Múzeumban önkénteseink az adminisztrációban és az információs pultnál dolgoznak.

Az MTA Könyvtárában:

A Magyar Tudományos Akadémia Levéltárban több éve dolgoznak önkénteseink. Tudósok, költők, írók és gyűjtők hagyatékának feldolgozásában segítenek, digitalizálnak, számba veszik és összehasonlítják a hagyatékként kapott anyagot a már meglévő könyvekkel, kéziratokkal, tanulmányokkal, doktori disszertációkkal stb. anyagokkal és listát készítenek.

A Fővárosi Állat és Növénykertben:

2021 évben új területtel bővítettük önkéntes munkáink lehetőségét a Fővárosi Állatkertben. Egész csapat klubtagunk kezdte rendszeres munkájával segíteni az intézmény tevékenységét. Szép környezetben, fontos feladatokat látnak el, mint az állatok megfigyelése, a látogatók tájékoztatása és az előírt szabályok betartatása.

A Vácrátóti Nemzeti Botanikuskertben:

Az első évben önkéntes csapatunk kert takarítást, lombgyűjtést, tulipánhagymák földből való kiszedését végezte.

Későbbi években a Földünk Asztala egész napos rendezvényen kert őrzési, látogató tájékoztató feladatokat végeztünk, valamint a kézműves gyermek foglalkozáson segítettünk és mesét olvastunk fel. Ezeken a rendezvényeken igen szép számmal vettünk rész.

A közelmúlt őszén több hónapon át rendszeren láttak el önkénteseink kertőrzési feladatokat a hétvégenként, melyet a jövőben is szeretnénk ellátni a Botanikus Kert számára.

Családok Átmeneti Otthonában:

Családok Átmeneti Otthonában folyamatosan korrepetálnak a Teszünk Klub önkéntesei 2021 óta. Az intézményben szakemberekből álló team segíti az ott lakók életét. Önkénteseink is ehhez járulnak hozzá munkájukkal. Eddigi tapasztalatuk, hogy nem könnyű korrepetálni a CSÁO-ban élő gyerekeket, de hálás feladat, mert nagyon rászorulnak a segítségre, és lehet velük eredményt elérni.

Gödöllői Arborétumban:

Az Arborétum különböző rendezvényein segítenek klubtagjaink.

Hospice Alapítványnál:

Részt veszünk a Nárcisz ültetés és a Nárcisz-futás nevű rendezvényeken.

Zöldövezet Társulás Egyesülettel:

Több éve kapunk felkérést. Különféle rendezvényeiken önkénteseink segítenek, így közreműködve az egyesület céljainak megvalósulásában.

Gyermekotthonban:

Lehetőségeink szerint támogatunk egy budai Gyermekotthont, a gyermekek életének színesebbé tételével. Például a nyári tanítási szünetben többször elkísértük őket játszótérre vagy játszóházba. Máskor készítettünk együtt süteményeket, amit a gyerekek boldogan elfogyasztottak. Kézműves tevékenység során: rajzoltunk, színeztünk, origamiztunk, egyszóval sokat játszottunk. Önkénteseink vállalták a kapott könyvek és játékok rendszerezését a gyerekek számára. A játékon kívül vállaltuk, hogy szükség esetén pl. versenyre, pótvizsgára elkísérünk gyerekeket.